FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

STUDENT DEVELOPMENT UNIT
FAQ

1. Binabayaran ba ang Student Monitoring Card (SMC)?

    Sagot : Hindi, ang SMC ay libreng makukuha sa Student Affairs Office.

2. May bayad ba ang Class Card?

Sagot : Wala, ang bawat student ng Good Samaritan Colleges ay may nakalaang Class Card para sa bawat subject.

3. Nag pa-party ba bawat buwan?

Sagot : Hindi, ang pag daraos ng party ay nababatay sa availability ng schedule ng bawat College/Department at araw kung saan maluwag ang nakararaming mag-aaral.

4. Paano makakasali sa Blue Chronicle (Student Publication)?

Sagot : Maari kang makasali sa Blue Chronicle sa pamamagitan ng pag kuha ang examination na binubuo ng written at oral exam.

5. Pwede bang bumuo ng Club amg mga mag-aaral ng GSC?

Sagot : Pwededeng-pwede, maaring mag tayo ng club ang mga student as long as may faculty na magiging adviser nito at naaayon din sa mission at vision ng paaralan ang layunin kung bakit mag tatayo ng club.