FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

STUDENT COUNSELING UNIT
FAQ

1.  Papaano ba kami makakapag pa schedule para sa Counseling?

Sagot : Mag iwan lamang ng mensahe sa aming mailbox appointment para sa counseling, kalakip ang inyong pangalan at cellphone number upang kayo ay ma – schedule for counseling.

2.  Anu – ano ba ang serbisyong ipinagkakaloob ng Student Counseling Unit?

Sagot :

    • Testing Program
    • Home Visitation
    • Seminar / Symposium
    • Counseling (Individual / Group)