FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

STUDENT AFFAIRS OFFICE
FAQ

1.   Ano ba ang SDF?

Sagot : Ang SDF o Student Development Fee ay ginagamit upang pondohan ang mga School Activities at iba pang proyekto na naglalayong mapataas ang antas ng karunungan at kakayahan ng mga mag- aaral sa kolehiyo.

2.   Magkano ang SDF?

Sagot : Ang SDF ay P500.00. Ang P350.00 nito ay para sa school activities. Ang P 150.00 naman ay para sa College Fee.

3.   Kailan binabayaran ang SDF?

Sagot : Ang SDF ay binabayaran every semester kapag ikaw ay mag-eenroll maliban na lang kapag summer.

4.   Sino ang dapat lapitan kung may problema sa grades?

Sagot : si Mr. Arjay S. Ramos, and Student Welfare Associate, siya din ang may hawak ng Student Assistantship Program (SA) at Scholarships.

5.   Pareho lang ba ang trabaho ng Discipline Unit at Guidance Unit?

Sagot : Hindi. Ang Guidance Unit ang siyang nag hahandle ng mga estudyanteng nangangailangan ng gabay at pagpapayo, samantalang ang Discipline Unit naman ang siyang tuwirang dumidisiplina sa mga mag-aaral na nakagawa ng mga paglabag.

6.  Sino ang dapat lapitan kung may gustong mag tayo ng club at mag suggest ng activity para sa mga studyante ng GSC?

Sagot : Si Ms. Mary Joyce R. Hipolito, ang Student Development Associate. Siya ang may hawak ng lahat ng files ng Organization, Club at Activity para sa studyante ng GSC, bukas ang Student Affairs Office para sa mga bagong suggestion ng activity para sa mga studyante.