FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

STUDENT DISIPLINE UNIT
FAQ

1.   Ano ang kaibahan ng Prefect at Guidance?

Sagot : Ang Prefect of Discipline ay mas nakatuon sa pagpapanatili ng disiplina ng estudyante kahit saan lugar man sila naroroon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng atensyon sa mga estudyante mas natuturuan silang maging reponsable at mas masunurin sa mga batas na ipinatupad ng paaralan at maging sa batas ng ating bansa. Ang guidance naman ay mas nakatuon sa paggabay sa mga estudyante at pagbibigay ng payo sa kanilang mga problema na hindi dapat disiplinahin.

2.   Bakit ako binibigyan ng disiplinary ticket?

Sagot : Ang disiplinary ticket ay nagsisilbing babala at pahiwatig na mayroong nagawang hindi nararapat ang isang estudyante. Sa pamamagitan ng disiplinary ticket ay inaasahang mas magiging masunurin at aware and estudyante sa kung ano ang tama at hindi tamang gawin. Isa sa mga bawal na binibigyan ng ticket ay kapag hindi nakasuot ang ID o hindi kumpleto ang suot na uniform ng estudyante.

3.   Bakit kailangan na mag community service?

Sagot : Ang community service ay isang "parusa" sa mga estudyante na nakagawa ng hindi tama sa loob ng eskwelahan. Maaring sya ay nakasunod sa mga alituntunin na ipinapatupad ng paaralan. Pinapatulong sa mga opisina o mayroong ipinapagawa na tulong sa komunidad ang Discipline Office para mas lalong maintindihan ng mga estudyante na lahat ng pagkakamali ay mayroong karampatang parusa.

4.   Bakit napakadaming rules and regulation na kailangang sundin?

Sagot : Ang rules and regulation ng paaralan ay sumasalamin lang sa batas na ipinapatupad sa kahit na anong lipunan na mayroong batas. Maaaring sabihin natin na kung hindi mo kayang tuparin o sundin ang maliit na batas sa paaralan ay mas lalong mahihirapan ka na sumunod sa batas na ipinatutupad sa komunidad. Halimbawa, kung sa paaralan pa lang ay hindi ka na marunong magtapon ng kalat o basura, malamang sa komunidad mo ay ganun din ang iyong ginagawa.

5.    Puro punishments at sanctions lang ba ang ibinibigay ng Discipline Unit?

Sagot : Hindi lang puro parusa ang ibinibigay ng Discipline Unit kundi ito rin ay kumikilala sa mga natatanging estudyante na nagiging huwaran sa pang araw-araw nilang pakikisalamuha sa paaralang ito. Halimbawa, nakapagbigay ang Discipline Unit ng premyo sa mga estudyante na nakukuha ng pinaka kaunting disiplinary ticket at nagpaparticipate sa paglilinis ng ating paaralan.

6.    Ano ang nais maiparating ng Discipline Unit sa mga Estudyante?

Sagot : Sa pagpapatupad ng rules and regulation sa ating paaralan, hinihikayat nito ang mga estudyante na sumunod sa mga batas na ipinapatupad dito hindi lamang dahil mayroong nakatingin. Ginagawa ito ng estudyante dahil ito ang nararapat at ito and dapat na gawin ng estudyante kahit walang tao na nakakakita sa kanya.